CELKOVÝ VZHLED

Amstaf by měl na svou velikost působit dojmem velké síly. Je dobře stavěný, kompaktní, svalnatý, avšak hbitý a elegantní, s velkým zájmem o své okolí. Měl by být podsaditý, ne dlouhonohý či lehký ve vzhledu. Jeho odvaha je příslovečná.

HLAVA

středně dlouhá, celkově hluboká. MOZKOVNA: lebka široká, stop výrazný. OBLIČEJOVÁ ČÁST: nosní houba zcela černá, tlama středně dlouhá, na horní straně zaoblená, pod očima prudce spadající, pysky uzavřené a rovné, ne volné.

KRK

těžký, lehce klenutý, zužující se od plecí k zadní části lebky, bez volné kůže, středně dlouhý.

TRUP

hřbetní linie dosti krátká, od kohoutku k zádi se mírně svažuje, v oblasti zádě ke kořeni ocasu mírně spáditá; bedra mírně stažená; hrudník hluboký a široký; dobře klenutá žebra, těsně u sebe, vzadu hluboká.

OCAS

v poměru k velikosti psa krátký, nízko nasazený, zužující se do jemné špičky, není stočený, ani nesený nad hřbetem, ocas není kupírovaný.

KONČETINY

hrudní končetiny: nohy rovné, se silnými kostmi, postavené poměrně daleko od sebe, aby dovolily dostatečný rozvoj hrudníku; plece silné a osvalené, s velkými a šikmými ramenními lopatkami; nadprstí kolmé; pánevní končetiny dobře osvalené; hlezna nízko uložená, nejsou vybočená, ani vbočená; tlapy středně velké, dobře klenuté a kompaktní.

CHŮZE / POHYB

chůze je pružná, ale ne houpavá či mimochod.

OSRSTĚNÍ

srst krátká, uzavřená, na dotek tuhá, lesklá; barva: přípustné je jakékoli zbarvení – jednobarevné, vícebarevné, nebo se skvrnami; více než 80% bílé, černá s pálením a játrová však nemají být podporovány.

VELIKOST

výška a váha by měly být navzájem úměrné, přednost se má dávat kohoutkové výšce 46 – 48 cm u psů a 43 – 46 cm u fen.

VADY

každou odchylku od výše uvedených požadavků je třeba považovat za vadu a míra závažnosti, s jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet, by měla být přímo úměrná stupni odchylky.
– masový nos
– předkus nebo podkus
– světlé oči
– růžová oční víčka
– příliš dlouhý nebo špatně nesený ocas
Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.
Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Approved June 10, 1936
source: www.akc.org


Povaha Amerického Stafordšírského Teriéra

Hrdost, síla, věrnost, houževnatost. Tato čtyři slova často čteme na začátku popisu amerického stafordšírského teriéra neboli amstaffa či staforda, mohutného statného psa.
Jeho schopnosti jsou neomezené, síla je nepřekonatelná, záliba ve hře nekonečná. Je to ideální pes pro práci i různé aktivity. Současně může toto plemeno být skutečně podivuhodným společníkem, oblíbeným rodinným zvířetem a přitom je schopným hlídačem. Takový pes bude správně ohodnocen, budete-li mu říkat “Pan Pes”. Jestliže si některé plemeno skutečně zasluhuje název hrdinské, je to určitě amstaff.

Amstaff je pohodový, spolehlivý a klidný pes, který je výborným domácím společníkem. Je velmi inteligentní a výborný hlídač. Dobře vedené chovy dnes dodávají amstaffy velmi přítulné, společenské a mimořádně věrné, kteří neznají strach. Jako pes skutečně rodinný, který má nízký práh vzrušivosti, se amstaff výborně hodí pro děti a pro starší lidi. Typický americký stafordšírský teriér má zpravidla otevřenou a snadno ovladatelnou povahu s velkou inteligencí a se snahou vyhovět. Amstaffové mají rádi lidi a potřebují, aby lidé měli rádi je. Pravděpodobně nejhorším trestem pro vašeho amstaffa je, když ho od sebe odloučíte. Amstaff je schopen přizpůsobit se životu na venkově i ve městě a cítí se dobře v každé situaci, pokud je v doprovodu svého pána. Výběh ve volné přírodě mu určitě prospívá a je také atletickým amstaffem oceňován. Pes si najde dostatek zábavy i v malém bytě, pokud je jeho pán poblíž. Jediné, co může zlomit jeho povahu a houževnatost, je ztráta majitelovy pozornosti a přízně.

Štěně v novém domově:

Štěně amstaffa je výbušné, čilé a především pohodové a zvědavě prozkoumává svůj nový domov. Baví se výzkumem za danými hranicemi, hraje si rádo s čímkoliv, ať už to jsou nebo nejsou hračky, a pokouší se sežrat všechno, co se mu vejde do tlamičky. Nad něčím můžete přivřít oči, ale hlavně musíte zabezpečit elektrické kabely a jiné nebezpečné věci, které by mohly ohrozit zvědavého nového člena rodiny. Vězte, že štěně vymyslí to, co by vás v životě nenapadlo! Proto myslete i na nevymyslitelné. A především musíte začít štěně vychovávat, aby pochopilo pravidla a cítilo se v novém domově bezpečně a pohodlně.

Pravidla:

Jedním zhlavních rysů osobnosti amstaffa je dělat radost. Ve srovnání s jinými plemeny se snadno cvičí, ale každý úkol se musí brát vážně. Jakmile se psovi objasní, co od něj požadujete, rychle se podrobí. Pokud stanovíte hranice, ať už v domě nebo venku, je důležité, abyste je dodržovali oba, vy i pes.Jistě nechcete, aby vám pes skákal do postele. Proto mu musíte dát jasně a zřetelně najevo, komu tohle lože patří. Vědomí vlastnictví je základní potřebou psovitých, a proto především seznamte psa s tím, co je jeho vlastní a co patří vám. To usnadní situaci vám oběma. Když se naučí znát hranice, musí se váš amstaff naučit domácímu řádu. Buďte důslední a pevní v dodržování pravidel a vžy psa odměňte, když něco udělá dobře. Vyvarujte se negativních zásahů při výcviku. Pes se mnohem lépe učí pozitivní metodou. Co nejdříve začněte psa učit poslušnosti. Základní povely jsou Sedni!, Lehni!, Zůstaň! a Ke mně!

Amstaff a děti:

S dětmi se amrický stafordšírský teriér rychle spřátelí a je jim užitečným ochráncem. Děti milují psy a amstaffové milují děti. Ačkoliv i někteří agresivní mazlíčci mohou reagovat drsněji, amstaffa dětská hra jen zřídka vyprovokuje k obrannému stisknutí. Zdravý rozum říká, že je vždy třeba dohlížet na malé děti hrající si se psem a obvykle se má za to, že je to nutné pro bezpečnost dítěte. Ve skutečnosti však je dohled nutný spíš s ohledem na bezpečnost psa. Malé děti mají tendenci psa trápit, tahat ho a štípat, dokonce ohrožovat jeho zdraví. Běžná zvířata na to reagují sebeobrannými mechanismy, třeba kousáním, ale amstaff není obyčejné zvíře. Tento pes má neobyčejnou trpělivost a pochopení, takže snáší dráždění od dětí, aniž na ně reaguje, a protože má sníženou citlivost na bolest, může být dokonce vážně poraněn. Proto učte své děti, aby si se zvířaty hrály láskyplně, aby pochopily, že také pes může být poraněn nebo že ho něco bolí, a vychovejte z nich jemné a šetrné dospělé lidi.

Z knihy: Americký stafordšírský teriér autor Joseph Janish.


Ataxia

ANTAGENE, laboratoř pro výzkum DNA, zpřístupnila veřejnosti test DNA, který dokáže odhalit cerebellární ataxii u amerických stafordšírských teriérů.
Cerebellární ataxie (NCL-A) je autosomální recesivní nervové onemocnění. První příznaky se obvykle objevují mezi 3. a 5. rokem u postižených psů. Jsou to – ztráta rovnováhy, obtíže při změnách směru, pády při třepání hlavou. Jak příznaky přibývají, většina psů jeví známky obtíží také s počátečními pohyby. Jakmile přestanou chodit, aniž by opakovaně padali, paníčkové pro ně obvykle zvolí eutanázii.

Případů cerebellární ataxie v posledních letech výrazně přibylo v důsledku toho, že postižení psi byli použiti v chovu ještě před tím, než se stihly objevit první příznaky. Do doby, než byl zpřístupněn tento nový DNA test, bylo nemožné určit nositele. Dva nositelé totiž splodí vrhy, ve kterých mohou být další postižení psi.

Identifikace implikovaného genu a platnost testu vzešla ze skupinového usilí o tento průzkum mezi laboratořemi molekulární a buněčné genetiky (Dr. Marie Abitbol, Dr. Laurent Tiret) a laboratoří neurobiologie (Dr. Stéphane Blot) z Alfortské školy veterinární medicíny (ENVA) a také CNRS university v Rennes a ANTAGENE.

Prvotní studie zjistily v průběhu vývoje tohoto testu vysokou frekvenci psů – nositelů ve francouzkých chovech amstaffů (30%). A co více, spolupráce s Dr. Natashou Olby (North Carolina State University, Raleigh) potvrdila, že psi z USA přenášejí tu samou chorobu, která způsobuje stejnou mutaci (genu), jaká byla objevena u francouzských amstaffů.

Tento nový DNA test je doslova revolucí pro chovatele a majitele amstaffů. Díky jednoduchému neivazivnímu výtěru tlamy (cytokartáčkem) může veterinář poskytnout vzorky, které budou analyzovány ANTAGENEM. Ten určí jak postižené amstaffy ještě před tím, než se objeví první příznaky, tak také nositele. Toto umožní chovatelům vyloučit riziko páření (nositel x nositel zplodí postiženého psa) a přenos choroby způsobeným kopírováním špatného genu. Určení nositelů stejně jako postižených amstaffů je důležité pro to, aby se zabránilo šíření genového defektu na další vrhy. Tento test je patentován celosvětově společností INRA a ENVA. ANTAGENE má mimořádné mezinárodní povolení provádět tento test.

Kombinace:

Clear  X Clear = 100% Clears

Clear X Carrier = 50% Clears and 50% Carriers

Carrier X Carrier = 50% Carriers – 25% Affected – 25% Clears

Clear X Affected = 100% Carriers

Carrier X Affected = 50% Carriers – 50% Affected

Affected X Affected = 100% Affected

Vysvětlivky:

– Zdravý (Clear) aa: pes má 2 kopie normálního genu. Ataxie u něj nevznikne ani nepředá kopii mutovaného genu žádnému potomkovi.
– Nositel onemocnění (Carrier) Aa: pes má jednu kopii normálního genu a jednu kopii mutovaného genu, který způsobuje cerebellarní ataxii. Ataxie se u něj nevyvine, ale předá mutaci genu (průměrně) 50% svého potomstva.
– Postižený jedinec (Affected) AA: pes má dvě kopie mutovaného genu, je cerebellární ataxií postižen a během života se u něj tato nemoc vyvine.

Videa:

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Další info o této nemoci:

Amstaff.org

Optigen

Canine Genetic Diseases

Amstaff Talk forum